Projekt ECFEFP

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v sklopu progama »Evropa za državljane «...
Projekt ECFEFP

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v sklopu progama »Evropa za državljane « Evropske unije finančno podprla projekt Slovenskega panevropskega gibanja (SPG) z naslovom z naslovom »Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko« (ECFEFP – European Citizens for European Foreign Policy). 

Opis projekta

Veliko evropskih raziskav na temo zunanje politike EU in javnih mnenj je narejenih na podlagi t. i. ad hoc načela in za točno določeno področje zunanje politike. Precej manj je celovitih raziskav in akademskih razprav, ki bi sistematično preučevale zunanjo politiko EU, hkrati pa vključevale širšo evropsko javnost. Zato je namen projekta sistematično razpravljati o večdimenzionalnosti zunanje politike EU, kamor sodijo oblikovanje evropske zunanje politike (t. i. policy-making process), evropska sosedska politika (Evro-sredozemska regija, vzhodno partnerstvo), varnostna in obrambna vprašanja EU, vloga EU v svetu, percepcija svetovnih velesil o EU ter vprašanje manjšin kot posebna kategorija znotraj zunanje politike. 

V sklopu projekta bo posebna pozornost posvečena vlogi državljanov pri oblikovanju zunanje politike (npr. kako lahko evropski državljani prispevajo k oblikovanju zunanje politike EU, kakšne možnosti imajo) in pravic, ki izhajajo iz nje (npr. vizumski režim, vloga konzularnih predstavništev in veleposlaništev). Aktivno evropsko državljanstvo je vedno pomembno in aktualno vprašanje, še posebej pa ga lahko evropski državljani osvetlimo v letu 2013, ki ga je Evropska unija razglasila za Evropsko leto državljanov

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta in vseh aktivnosti je odpreti javno razpravo o vseh zgoraj omenjenih temah, povezanih z zunanjo politiko EU. Pri tem bodo v razpravo vključeni tako evropski državljani kot strokovna javnost. Hkrati je cilj projekta tudi izvesti raziskavo javnega mnenja med evropskimi državljani o poznavanju zunanje politike EU in pravic, ki izhajajo iz tega naslova. S tem želimo aktivno prispevati k ozaveščanju širše evropske javnosti o poznavanju zunanje politike EU in pravic, ki izhajajo iz te politike.

Aktivnosti

Aktivnosti so zasnovane na osnovi najbolj optimalnega doseganja projektnih ciljev, to so:

1.     Mednarodne konference, ki bodo potekale na Dunaju, v Ljubljani in Trstu.

2.     Okrogle mize in srečanja z gosti.

3.     Izdelava spletne strani z namenom širjenja informacij o projektu in objavljanja aktualnih novic, povezanih z evropsko zunanjo politiko.

4.     Priprava elektronskega vprašalnika / ankete z namenom pridobivanja mnenja evropskih državljanov.

5.     Izdaja tiskane brošure z objavo konferenčnih prispevkov in izsledkov rezultatov elektronskega vprašalnika / ankete.

Predvidena časovnica dogodkov

Mednarodna konferenca na Dunaju (Avstrija) bo potekala 4. in 5. oktobra 2013 (datum potrjen) v prostorih Dunajske diplomatske akademije. Program lahko najdete tukaj (PDF). 

Prijavnico lahko najdete tukaj (DOC).

Mednarodna konferenca v Ljubljani (Slovenija) bo potekala od 22. do 24. novembra 2013 (datum ni dokončen).
Mednarodna konferenca v Trstu (Italija) bo potekala 12. in 13. aprila 2014 (datum ni dokončen).
Mednarodna konferenca v Ljubljani (Slovenija) bo potekala od 17. do 19. oktobra 2014 (datum ni dokončen).


Partnerji v projektu

·       Paneuropabewegung Österreich, (Avstrija) 

·       Association Paneuropean Movement, (Bolgarija)

·       Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, (BIH)

·       Hrvatska Paneuropska Unija, Hrvaška

·       Kulturna Ustanova Josip Pangerc, Italija

·       Paneuropa-Jugend Deutschland e.V., Nemčija

·       Paneurópska únia na Slovensku, Slovaška

·       Evro-Mediteranska Univerza (EMUNI Univerza), Slovenija

·       Mladinski svet LjubljaneSlovenija

·       Študentsko društvo Slovenska akademska unijaSlovenija

·      Comité Espanol por la Unión Paneuropea, Španija


Trajanje projekta

Avgust 2013 – Januar 2015

Kontaktni podatki

Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: 
info@panevropa.si
Spletna stran: 
www.panevropa.si
Spletna stran projekta: 
www.euforeignpolicy.eu