Panevropsko gibanje


O gibanju

Slovensko panevropsko gibanje (SPG) je nevladna organizacija, ki med Slovenci goji in širi idejo o združeni Evropi in se zavzema za njeno uresničitev. Vključeno je v panevropsko zvezo, ki z istim namenom povezuje enaka oz. podobna gibanja v vseh evropskih državah.

Slovensko panevropsko gibanje (SPG) je nevladno in nepridobitno združenje državljanov. Zavzema se za krepitev in obogatitev povezovanja Slovenije z drugimi evropskimi narodi in državami, za krepitev slovenske prisotnosti v Evropi in v evropskih ustanovah ter vseevropskega sodelovanja.

Dejavnost društva temelji na spoštovanju evropske kulturne dediščine, zlasti njenega antičnega in krščanskega izročila ter na spoštovanju človeškega dostojanstva, nenasilja, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovensko panevropsko gibanje si prizadeva za večstranskarsko politično demokracijo, miroljubno sožitje vseh (evropskih) narodov, mednarodno sodelovanje, vladavino prava ter varovanje okolja kot temeljnega človekovega bivanjskega prostora.

Cilj delovanja društva je, da si po svojih močeh prizadeva za uresničitev Združenih držav Evrope, v skladu s Strasbourško deklaracijo Panevropske unije z dne 12. maja 1973.

Društvo si bo s svojimi aktivnostmi prizadevalo vplivati na druge javne dejavnike, državne organe, politične stranke in javno mnenje z namenom utrjevanja zgoraj navedenih vrednot, ne bo pa sodelovalo v boju za politično oblast in tudi ne na volitvah v državna predstavniška telesa.
Slovenke in Slovenci smo s svojimi predstavniki sodelovali že na ustanovnem kongresu Panevrope na Dunaju leta 1926, kjer je delegacijo vodil dr. Anton Korošec. V kraljevini Jugoslaviji je imela Slovenija svoj nacionalni odbor Panevrope, z nacistično zasedbo Slovenije pa je bila dejavnost Panevrope na slovenskih tleh prekinjena in prepovedana vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991, ko je bila ideja obnovljena kot slovensko panevropsko gibanje.


Od ponovne ustanovitve je SPG postalo prepoznavna in pomembna nevladna organizacija na področju zunanjih odnosov, predvsem pri zadevah Evropske unije in transatlantskih povezav. Aktivno smo se vključili v razprave o vstopu Slovenije v zvezo NATO in Evropsko unijo, izrazili mnenje o nasledstvenih vprašanjih, vprašanjih odnosov s sosednimi državami in podpirali razvoj slovenskih narodnih manjšin. SPG tako podpira slovenske državne interese, spodbuja slovensko kulturno nacionalno identiteto in se zavzema za državotvorno delovanje politike.

Delovanje SPG zaznamujejo tudi odmevne okrogle mize in srečanja z gosti, ki jih prirejamo večkrat letno. Na njih so sodelovali ne le slovenski temveč tudi ugledni mednarodni politiki, gospodarstveniki in akademiki. Vrh mednarodnega udejstvovanja predstavljajo mednarodne konference, na katerih sodelujejo vse generacije iz celotne Evrope. Njihov namen je razpravljati o aktualnih mednarodnih vprašanjih, ki neposredno zadevajo Slovenijo, Evropsko unijo in širšo mednarodno skupnost.

Člani slovenskega panevropskega gibanja se redno udeležujemo dogodkov, ki jih prirejajo druge panevropske organizacije. Tako smo aktivno vpleti v mednarodno mrežo in njeno delovanje, z našim znanjem in izkušnjami prispevamo k izmenjavi mnenj in stališč, ki se nanašajo na različne evropske teme.

Zaradi izvajanja aktivnosti na področju zunanje politike in evropskih zadev ima SPG status društva v javnem interesu na področju zunanjih zadev v okviru ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.